Auroras Borzois
 
  Divnaya Lebedushka Rain Star's  Née le 18-09-2013  
Prod.: Tatyana Viktorovna Yumatova/UKR
Pedigree
 
 
Divnaya Lebedushka Rain Star's
 
 <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?> <?php echo $naam;?>