Auroras Borzois
 
             
 
Divnaya Lebedushka Rain Star's
Divnaya Lebedushka Rain Star's
Isabel Aurora
Isabel Aurora
Rusich Divina
Rusich Divina
Corsakov-Imperator d'Ymauville
Corsakov-Imperator d'Ymauville
Volna-Alexandra d'Ymauville
Volna-Alexandra d'Ymauville
 
             
         
 
Usha-Fedora d'Ymauville
Usha-Fedora d'Ymauville
Gaja Aurora
Gaja Aurora
Otrada de Xanishka
Otrada de Xanishka
 
         
         
 
Cheyenne Aurora
Cheyenne Aurora
Undine vom Bergland
Undine vom Bergland
Piroschka vom Bergland
Piroschka vom Bergland